Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

To EuroVelo και οι βιώσιμες μεταφορές στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-20

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτο Σιμόπουλο είχε ο υπεύθυνος του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου EuroVelo για την Ελλάδα Γ. Φαρφαράς το προηγούμενο Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013 στην Θεσσαλονίκη όπου τον ενημέρωσε για τις τελευταίες προσθήκες για τις υποδομές για το Ευρωπαϊκό Δικτυο Ποδηλατικώ Διαδρομών EuroVelo στις αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με το Διε-Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) 1 καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών αυτών ποδηλατικών διαδρομών στην Ελλάδα στην καινούργια περίοδο 2014-2020.
Ο κ. Φαρφαράς αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) συνολικού ποσού €29.3 δις (σε τιμές 2011) από τα οποία €23.2 δις θα δοθούν για τις μεταφορές και στην σημασία της αναφοράς στις βιώσιμες μεταφορές, τα ποδηλατικά δίκτυα και το δίκτυο EuroVelo στις προτάσεις για την διαμόρφωση των κατευθύνσεων της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης στα κείμενα της 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014-20. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης αφορούν όχι τις μεταφορές και τον τουρισμό αλλά συνολικότερα καθώς υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ποδηλασία, όπως αυτά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), το ΗΟΡΙΖΟΝ 2020 για την έρευνα, η Ευρωπαϊκή συνεργασία  European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC), το Erasmus+,το Life+, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το νέο πρόγραμμα για την υγείαHealth for Growth, κά.
Επίσης ο Γ.Γ. Δημοσίων Έργων ενημερώθηκε για τις εξελίξεις του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα: Βιώσιμη κινητικότητα κατά μήκος της νέας ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo”  του ευρωπαϊκού προγράμματος  Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE, http://ict13gr.blogspot.gr/) για την διαδρομή EuroVelo 13 "Iron Curtain Trail που υλοποιείται στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καθώς και για την νέα πρόταση ποδηλατικής διαδρομής επέκταση της διαδρομής EuroVelo 5 - Via Francigena από το Δυρράχιο της Αλβανίας έως την Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία,  διασχιζοντας το Λυχνιδό, την Ηράκλεια, την Πέλλα, τη Θεσσαλονίκη, την Αμφίπολη, τους Φιλίππους, έναν από τους δύο σημαντικότερους δρόμους που κατέληγαν στην πρωτεύουσα Ρώμη κατά την  Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η αρχική αίτηση υποστηρίχτηκε το 2012 από τον Οργανισμό Τουρισμό Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
Περισσότερα: Γιώργος Φαρφαράς, 6936888967
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 – 2011/0294(COD))

Τροπολογία 5, (8α) Κατά την εκτέλεση σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ειδικές συνθήκες του εκάστοτε σχεδίου. Ει δυνατόν, πρέπει να αξιοποιούνται οι συνέργειες με άλλες πολιτικές, όπως στον τομέα του τουρισμού, με την ενσωμάτωση σε κατασκευαστικά έργα, όπως γέφυρες ή σήραγγες, υποδομές για ποδηλασία μεγάλων αποστάσεων, όπως το δίκτυο EuroVelo.

Παρουσίαση του δικτύου EuroVelo στην 29η Philoxenia

Στη φετινή διοργάνωση της 29ης «Philoxenia» η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως και τις 24 Νοεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – Helexpo και κατά την διάρκεια ημερίδας με τίτλο “Σύγχρονες Εναλλακτικές Προσεγγίσεις Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής και Δημιουργικής Καινοτομίας” παρουσίασε ο Γιώργος Φαρφαράς το Eυρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών EuroVelo και τις ευκαιρίες τουριστικής ανάπτυξης στην Βόρεια Ελλάδα. Η ημερίδα οργανώθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Τομέα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Εναλλακτικές Προσεγγίσεις Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής και Δημιουργικής Καινοτομίας», στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός».

Παρουσίαστηκαν οι εξελίξεις και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος ICT και ειδικότερα την δημιουργία του δικτύου επιχειρήσεων φιλικών προς του ποδηλάτες "Cyclists Welcome Hellas", τα υποχρεωτικά και προαιρετικά κριτήρια για την συμμετοχή των επιχειρήσεων διαμονής στο δίκτυο και την σημασία των ποιοτικών υπηρεσιών κατά μήκος μιας ευρωπαϊκής ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo.
Επίσης έγινε αναφορά στη διαδικασία ανάπτυξης μιας νέας ποδηλατικής διαδρομής στα χνάρια της αρχαίας και σύγρονης Εγνατίας οδού, για την οποία απαιτούνται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οδικού δικτύου (επιφάνεια, κατά μήκος κλίση, συντήρηση), συγκεκριμένα σήμανση, αναγκαιότητα άρθρωσης με τα ΜΜΜ, παροχή υπηρεσιών προς τους ποδηλάτες (διαμονής, τουριστικής πληροφορίας, συντήρησης του ποδηλάτου, κλπ.), διαρκή παρακολούθηση της λειτουργίας της, εμπορία και προώθησή της διαδρομής ως τουριστικό προϊόν, συντονισμό των φορέων και χρηματοδότηση του έργου.

Για την συγκεκριμένη διαδρομή η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης έχοντας την ευθύνη λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου του δικτύου Ευρωπαϊκών Ποδηλατικών Διαδρομών Eurovelo, κατέθεσε αίτηση στην αρμόδια διαχειριστική αρχή (ECF, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών) για μια νέα ευρωπαϊκή ποδηλατική διαδρομή από το Δυρράχιο της Αλβανίας έως την Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία,  διασχιζοντας το Λυχνιδό, την Ηράκλεια, την Πέλλα, τη Θεσσαλονίκη, την Αμφίπολη, τους Φιλίππους, το Τόπειρο, την Μαξιμιανούπολη και την Τραϊανούπολη, έναν από τους δύο σημαντικότερους δρόμους που κατέληγαν στην πρωτεύουσα Ρώμη κατά την  Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η αρχική αίτηση υποστηρίχτηκε το 2012 από τον Οργανισμό Τουρισμό Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Ποδηλατικός Τουρισμός. Μια ευκαιρία για εθνική και τοπική ανάπτυξη

Στο διεθνές συνέδριο «Με ποδήλατο! Ευρωπαϊκές και Ελληνικές επιτυχείς πρακτικές προώθησης του ποδηλάτου» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου CiELo (City Port Eco Logistics) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013" παρουσίασε ο Γιώργος Φαρφαράς από την  Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο EuroVelo την Ελλάδα, τις ευκαιρίες και προκλήσεις κατά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατικών διαδρομών EuroVelo στην Ελλάδα.

Στην πρώτη και δεύτερη ενότητα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν Καλές Πρακτικές προώθησης του ποδηλάτου σε Ευρωπαϊκές και Ελληνικές πόλεις (Περιφέρεια Απουλίας, Δήμος Γκντανσκ/Πολωνία, Δήμος Γκρατς/Αυστρία, Δήμος Πάντοβα/Ιταλία, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκης” ενώ στην ενότητα «Ποδηλατικός Τουρισμός. Μια ευκαιρία για εθνική και τοπική ανάπτυξη», παρουσιάστηκαν επιχειρηματικά παραδείγματα ποδηλατικού τουρισμού και οι τις εξελίξεις του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα: Βιώσιμη κινητικότητα κατά μήκος της νέας ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo”  του ευρωπαϊκού προγράμματος  Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE, http://ict13gr.blogspot.gr/) για την διαδρομή EuroVelo 13 "Iron Curtain Trail. 
Ειδικά όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών κατά μήκος μιας ποδηλατικής διαδρομής, παρουσιάστηκε η δημιουργία του δικτύου επιχειρήσεων φιλικών προς του ποδηλάτες CYCLISTS WELCOME HELLAS / ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ, τα υποχρεωτικά και προαιρετικά κριτήρια για την συμμετοχή των επιχειρήσεων διαμονής και εστίασης στο δίκτυο και την σημασία των ποιοτικών υπηρεσιών κατά μήκος μιας ευρωπαϊκής ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo. 

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Ποδηλατικός Τουρισμός στην Εύβοια: Διεκδικώντας μερίδιο σε μια μεγάλη ανερχόμενη αγορά

Σε ημερίδα με θέμα  “Τουρισμός που δεν πληγώνει το περιβάλλον” που διοργάνωσε η Ένωση Ελληνικών Τουριστικών Καταλυμάτων Λίμνης-Ροβιών την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, στις Ροβιές Ευβοίας πήρε μέρος το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Eurovelo. Στην συνάντηση συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλους η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης  η Ελληνική Εταιρία Ακουστικής Οικολογίας και η Ελληνική Ορνιθολογική Eταιρεία.
Ο Γ. Φαρφαράς υπεύθυνος για το EuroVelo στην Ελλάδα, παρουσίασε τις εξελίξεις στις 3 ευρωπαϊκές ποδηλατικές διαδρομές που διασχίζουν την Ελλάδα, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος ICT και την δημιουργία του δικτύου επιχειρήσεων φιλικών προς του ποδηλάτες "Cyclists Welcome Hellas". Επίσης παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης του ποδηλατικού τουρισμού στην Εύβοια και η η διαδικασία ανάπτυξης μιας διαδρομής στο νησί που να αποτελεί τμήμα της ευρωπαϊκής διαδρομής EV11 East European Route/ Διαδρομή Ανατολικής Ευρώπης.
Στην συζήτηση που ακολούθησε πήραν μέρος εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτιστικών συλλόγων και αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής, η Τουριστική Προβολή Ευβοίας, η Διεύθυνση Τουρισμού Αντιπεριφέρειας Ευβοίας, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Β.Ευβοίας, η Ένωση Ξενοδόχων Ευβοίας, η Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Ευβοίας, το Επιμελητήριο Ευβοίας ξενοδόχοι, ξεναγοί και άλλοι επαγγελματίες του τουρισμού.

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη του Ευρωπαϊκού Έργου ICT για την ποδηλατική διαδρομή ΕuroVelo 13

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013, στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε Συνέδριο του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα: Βιώσιμη κινητικότητα κατά μήκος της νέας ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo” με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και τοπικών αναπτυξιακών οργανισμών, καθώς και περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων όπως ποδηλατικών ενώσεων, εκπροσώπων υπηρεσιών μεταφορών κ.ά.

Το Συνέδριο διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική οργάνωση και εταίρος του έργου για την Ελλάδα “ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία”. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η προώθηση του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα” που στόχο έχει τη σύνδεση περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με μία ποδηλατική διαδρομή μεγάλης απόστασης μέσα από την πραγματοποίηση μίας ευρείας ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ανάπτυξη της ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo 13. 

Στο Συνέδριο το παρών έδωσε ο Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων, κος Ανδρέας Κουράκης, ο οποίος χαιρέτησε το έργο και τους σκοπούς του και παρουσίασε τις ποδηλατικές πολιτικές του Δήμου Θεσσαλονίκης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της “Στρατηγικής της Καθημερινότητας” του Δήμου. Ο κος Κουράκης τόνισε την ανάγκη οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης να αλλάξουν τη νοοτροπία τους σχετικά με τη χρήση του αυτοκινήτου και δεσμεύτηκε να συμμετέχει στη συλλογική προσπάθεια η Θεσσαλονίκη να γίνει μία πόλη γεμάτη πεζούς και ποδηλάτες.

Το Συνέδριο κάλυψαν ο τοπικός τύπος και τηλεόραση. Στη Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου, παρουσιάστηκε η δημιουργία της πρώτης ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo στην Ελλάδα και η σημασία της για το βιώσιμο τουρισμό (Adam Bodor), το έργο “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα” και οι στόχοι του (Tibor Polgar) καθώς και το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρήσεων Φιλικών προς τους Ποδηλάτες “Cyclists Welcome Hellas” (Γιώργος Φαρφαράς).

Περισσότερα: 

Στην Ελληνική ιστοσελίδα του προγράμματος ICT 

Στην κεντρική ιστοσελίδα του προγράμματος ICT

Το EuroVelo στο Εργαστήρι Βιώσιμων Μετακινήσεων Κεντρικής Μακεδονίας στη Νάουσα


Το Ελληνικό Συντονιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών EuroVelo συμμετείχε στο Διήμερο Τοπικό Εργαστήρι για τις Βιώσιμες Μετακινήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Poly-SUMP/IEE, που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας, στις 2-3 Οκτωβρίου 2013.

Στα πλαίσια του εργαστηρίου το Ελληνικό EuroVelo παρουσίασε τις θέσεις του για την βιώσιμη κινητικότητα, τις μεταφορές, την ποδηλατική πολιτική και τον τουρισμό. Η ανάπτυξη ενός δικτύου υψηλής ποιότητας ποδηλατικών διαδρομών που να συνδέει όλη την Ευρώπη, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από τουρίστες, καθώς και από τον τοπικό πληθυσμό κάνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις του με ποδήλατο, μπορεί να προσφέρει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 5δις € κάθε χρόνο στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέροντας ένα ποιοτικό και βιώσιμο τουριστικό προϊόν. Η υλοποίηση των τριών Ευρωπαϊκών ποδηλατικών διαδρομών που περνάνε από την χώρα μας, είναι άμεση προτεραιότητα.


Επιπλέον ο εκπρόσωπος του EuroVelo στο εργαστήριο, Κώστας Τερζόπουλος,  αναφέρθηκε στο ταξίδι “Ποδηλατώντας στο, χωρίς πετρέλαιο Αιγαίο” που ο ίδιος υλοποίησε σε μια διαδρομή 2.000 χλμ. στα παράλια της Τουρκίας και τα νησιά του Αιγαίου. Το ταξίδι αυτό μας δίνει μια μεγάλη εμπειρία για τον ποδηλατικό τουρισμό μεγάλων αποστάσεων και αποτελεί απόδειξη πως μπορεί να γίνει προσιτό σε όλο και περισσότερο κόσμο αν υλοποιηθούν οι κατάλληλες υποδομές.


Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν τις προσωπικές εμπειρίες τους, κατέγραψαν την παρούσα κατάσταση των μεταφορών αναφέροντας καλές και κακές πρακτικές, τις μελλοντικές τάσεις που θα επηρεάσουν τις μεταφορές στα επόμενα χρόνια, καθώς και μια δημιουργική παρουσίαση του επιθυμητού μέλλοντος. Ακολούθησε εργαστήριο κατευθυντήριων γραμμών για την πραγματοποίηση δράσεων με σκοπό την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας και τη βελτίωση του συστήματος των μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για τις οποίες προτάθηκαν πιθανοί τρόποι και φορείς υλοποίησης τους.

Το εργαστήρι διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας με τη διαδικασία Future Search Workshop και συμμετείχαν φορείς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωποι από Δήμους και Αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας, το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τομέα Μεταφορών του ΑΠΘ, το Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Συντονιστικό Κέντρο EuroVelo, την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Εμποδιζόμενων Ατόμων “Αναπηρία Σήμερα”, την Ένωση Πεζών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το Σύλλογο Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, το Σύλλογο Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Σύλλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Η έναρξη έγινε από τον Δήμαρχο Νάουσας κ. Τάσο Καραμπατζό.

Περισσότερες φωτογραφίες εδώ:
Νέα τμήματα της ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo 13 αποφασίσθηκαν για την Ελλάδα

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013, οι εταίροι του έργου “Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα” συμμετείχαν σε συνάντηση στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου δράσεων του έργου (WP3) με θέμα τις ποδηλατικές διαδρομές του EuroVelo 13.

Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση των κριτηρίων για τον καθορισμό των σημείων από τα οποία θα περνά κάθε διαδρομή. 

Τέτοια κριτήρια αποτελούν για παράδειγμα η ελκυστικότητα της διαδρομής, η ασφάλεια, η άνεση, η τοποθεσία κοντά σε συνοριακές γραμμές κ.ά. Με τον συντονισμό του Adam Bodor, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF), οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν επίσης και τα κριτήρια για την τοποθέτηση συστήματος καθοδηγητικών πινακίδων τα οποία ισχύουν για όλες τις ποδηλατικές διαδρομές EuroVelo.

Στη συνάντηση τονίστηκε ότι για τον καθορισμό των επιμέρους διαδρομών, καταρχήν απαιτείται πολιτική βούληση από τις τοπικές αρχές σε κάθε χώρα σε ό,τι αφορά τα υπάρχοντα αλλά και τα μελλοντικά σχέδια δράσης στις περιοχές.

Για την Ελλάδα, αποφασίσθηκε η ένταξη ενός νέου τμήματος από την συνοριακή διάβαση Προμαχώνα Σερρών μέχρι την συνοριακή διάβαση Εξοχής Δράμας και η αλλαγή της διαδρομής στην περιοχή του Έβρου από την συνοριακή διάβαση Κυπρίνου στην συνοριακή διάβαση στις Καστανιές αντί για την συνοριακή διάβαση Ορμενίου.

Περισσότερα:
Στην Ελληνική ιστοσελίδα του προγράμματος ICT 

Στην κεντρική ιστοσελίδα του προγράμματος ICT 

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Η Θεσσαλονίκη Κινήθηκε Ενάντια στον Καρκίνο

@Makris_Theodore                              

Η Θεσσαλονίκη Κινήθηκε Ενάντια στον Καρκίνο την Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013, στη σκυταλοδρομία που διοργάνωσε η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 26 οργανώσεων και πλήθους πολιτών οι οποίοι μετέφεραν τη σκυτάλη μαζί με το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κίνησης MOVE.  Mε 1.258 εκδηλώσεις σε 32 χώρες για το 2013, η  Ευρωπαϊκή Εκστρατεία NowWeMove 2012-2020 έχει ως στόχο 100 εκ. ευρωπαίοι πολίτες να δραστηριοποιηθούν στον αθλητισμό και τη φυσική άσκηση μέχρι το 2020.

Νικητές της σκυταλοδρομίας ήταν όλοι όσοι μετέφεραν την σκυτάλη με το μήνυμα "Κινήσου Ενάντια στον Καρκίνο". Στην εκδήλωση έγινε ενημέρωση για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ενάντια στον Καρκίνο, με έμφαση στις καρκινογόνες ουσίες στην καθημερινή μας ζωή και στα oφέλη της καθημερινής άσκησης. Μετά τον τερματισμό στον Λευκό Πύργο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε παιδικά παιχνίδια δρόμου, αφηγήσεις και γιόγκα.

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Φαρφαράς που είχε την πρωτοβουλία για την διοργάνωση της εκδήλωσης “Για εμάς σήμερα είναι η αρχή, θέλουμε από αύριο κιόλας, όλοι μαζί συντονισμένα να διεκδικήσουμε μια Θεσσαλονίκη με ελεύθερους χώρους για περπάτημα, παιχνίδι, χορό και φυσική άσκηση για όλους, χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρία και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς μηχανοκίνητη ρύπανση, καυσαέρια και θόρυβο, με δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, μια Θεσσαλονίκη Ενάντια στον Καρκίνο.”

Η εκδήλωση “Κινήσου Ενάντια στον Καρκίνο” οργανώθηκε από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης (μέλος της ECF και υπεύθυνη λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών EuroVelo για την Ελλάδα) με τη συνεργασία 26 οργανώσεων και ομάδων της πόλης.

Η σκυταλοδρομία “Κινήσου Ενάντια στον Καρκίνο” βραβεύτηκε ήδη από τους διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας NowWeMove για την πολυτομεακή προσέγγιση της για την προώθηση της φυσικής άσκησης και των ωφελειών της ως καθημερινός τρόπος ζωής. Η βράβευση των 8 διοργανωτών που διακρίθηκαν θα γίνει σε ειδική εκδήλωση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου MOVE στην Βαρκελώνη στις 18 Οκτωβρίου 2013.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ανάμεσα σε άλλους, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων Σ. Σιμόπουλος, ο Δήμαρχος Λαγκαδά Ι. Αναστασιάδης και ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Θ. Σεβαστιάδης και ο εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων, Θανάσης Μακρής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι οργανώσεις:
Αναπηρία Σήμερα | Αντιγόνη: Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη & τη Μη Βία | Άρσις | Γιατροί του Κόσμου | Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία | Ένωση για τα δικαιώματα των Πεζών | Θετική Φωνή | Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Δήμος Νεάπολης - Συκεών | Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης | Παιδιά εν Δράσει | Ποδηλατικό Καρναβάλι | Πολύχρωμοι Ποδηλάτες | Πράσινες Διαδρομές ΚοινΣΕπ | Σύλλογος ΑμεΑ Δήμου Λαγκαδά “Άνοιξη”| Σύλλογος ΑμεΑ Δυτ. Θεσσ "Μέριμνα Ζωής" | Σύλλογος Γονέων 1ου Σχολείου Ειδικής Αγωγής | Σύλλογος Γονέων 5ου Σχολείου Ειδικής Αγωγής | Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού "Άλμα Ζωής" Νομού Θεσσαλονίκης | Action Art Εικαστική Δράση | Action Bike Club | Asters Team | Beauty Against Cancer | Eurovelo: Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών | Praxis |  Thessaloniki’s Rollers Skaters | Vegan Thessaloniki

Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014. Χορηγός επικοινωνίας ήταν TV100-FM100.


Φωτογραφίες:
Video Ελληνικής Συμμετοχής στην Πανευρωπαϊκής Καμπάνια NowWeMove
Πανευρωπαϊκό Video Flash Mob

Η πανευρωπαϊκή ιστοσελίδα http://nowwemove.com/

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Κινήσου ενάντια στον Καρκίνο Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013 Λευκός Πύργος Θεσσαλονίκη


Μια διαφορετική σκυταλοδρομία θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013 στις 11πμ στο Λευκό Πύργο, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας MOVE.  Mε πάνω από 1.000 εκδηλώσεις σε 32 χώρες για το 2013, η  Ευρωπαϊκής Εκστρατεία NowWeMove 2012-202 έχει ως στόχο 100 εκ. Ευρωπαίοι να δραστηριοποιηθούν στον αθλητισμό και την φυσική άσκηση μέχρι το 2020.
Η σκυταλοδρομία “Κινήσου Ενάντια στον Καρκίνο” βραβεύτηκε ήδη από τους διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας NowWeMove για την πολυτομεακή προσέγγιση της για την προώθηση της φυσικής άσκησης και των ωφελειών της ως καθημερινός τρόπος ζωής. Η βράβευση των 8 εκδηλώσεων που διακρίθηκαν θα γίνει στο συνέδριο MOVE στην Βαρκελώνη στις 18 Οκτωβρίου 2013.
Νικητές της σκυταλοδρομίας όλοι όσοι θα συμμετέχουν χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά στίγματα, άτομα με αναπηρία, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με τα πόδια, με πατίνια ή με ποδήλατα. Όλοι μαζί θα μεταφέρουν την σκυτάλη με το μήνυμα "Κινήσου Ενάντια στον Καρκίνο" απαιτώντας πόλεις με ελεύθερους χώρους για περπάτημα, παιχνίδι, χορό και φυσική άσκηση, πόλεις χωρίς εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία, πόλη χωρίς μηχανοκίνητη ρύπανση, καρκινογόνα καυσαέρια και θόρυβο, πόλεις με δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. Στην εκδήλωση θα γίνεται ενημέρωση για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ενάντια στον Καρκίνο, με έμφαση στις καρκινογόνες ουσίες στην καθημερινή μας ζωή και στα oφέλη της καθημερινής άσκησης.
Η καθημερινή άσκηση αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για πολλές ασθένειες τους σύγχρονου τρόπου ζωής όπως διαβήτης, καρδιακά επεισόδια, και καρκίνοι, και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη απειλή για την δημόσια υγεία των Ελλήνων καθώς  μόλις το 3% απάντησε θετικά ότι γυμνάζεται σχεδόν καθημερινά (5 ημέρες την εβδομάδα) ενώ το 82 % γυμνάζεται σπάνια ή καθόλου (Ευρωβαρόμετρο, 2009).
H Eυρωπαϊκή Εβδομάδα MOVE, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των "Ειδικών Ετήσιων Εκδηλώσεων". H  διοργάνωση του 2013 συντονίζεται από την Διεθνή Ένωση Αθλητισμού και Πολιτισμού (ISCA) με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) και τουΕurosport.
Η εκδήλωση “Κινήσου Ενάντια στον Καρκίνο” οργανώνεται από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης (μέλος της ECF και υπεύθυνη λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών EuroVelo για την Ελλάδα) με τη συνεργασία  μέχρι σήμερα 18 οργανώσεων και ομάδων της πόλης:
Αναπηρία Σήμερα | Αντιγόνη:Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσιμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία | Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία | Ένωση για τα δικαιώματα των Πεζών | Θετική Φωνή | Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης | Παιδιά εν Δράσει | Ποδηλατικό Καρναβάλι | Πράσινες Διαδρομές ΚοινΣΕπ| Σύλλογος ΑμεΑ Δήμου Λαγκαδά "ΑΝΟΙΞΗ" | Σύλλογος ΑμεΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης "Μέριμνα Ζωής" | Σύλλογος Γονέων 1ου Ειδικού Σχολείου Θεσσαλονίκης | Σύλλογος Γονέων 5ου Σχολείου Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης | Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού "Άλμα Ζωής" Νομού Θεσσαλονίκης | Action Bike Club | Asters Team | Beauty Against Cancer | Thessaloniki’s Rollers Skaters | Vegan Thessaloniki

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014. Χορηγός επικοινωνίας TV100-FM100.

Πρόγραμμα:
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013
  •      11:00πμ Εκκίνηση - Λευκός Πύργος
Η σκυταλοδρομία θα ανταλλάξει την σκυτάλη σε διάφορα σημεία της πόλης, από όπου κάθε ομάδα που συμμετέχει θα μεταδίδει το δικό της μήνυμα Ενάντια στον Καρκίνο.
  •      12:00μμ Τελική Ευθεία - Λιμάνι
Η τελική ευθεία της σκυταλοδρομίας θα ξεκινήσει από το Λιμάνι όπου θα διανύσουμε μαζί με άτομα με αναπηρία και ευάλωτες ομάδες τα τελευταία μέτρα προς τον Λευκό Πύργο.
  •      12:30-2:00μμ Εκδηλώσεις - Λευκός Πύργος
Στον τερματισμό μας στον Λευκό Πύργο, θα υπάρχουν περίπτερα για την ενημέρωση του κοινού από τις οργανώσεις και ομάδες που συμμετέχουν στην εκδήλωση. Επιπλέον θα γίνουν παράλληλες εκδηλώσεις με αφήγηση, παιχνίδι, χορό και μουσική.

Περισσότερες πληροφορίες
Κώστας Τερζόπουλος 6985 925108
Γιώργος Φαρφαράς 6936 888967

Η επίσημη ιστοσελίδα για την εκδήλωση  NowWeMoveEvents


Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των "Ειδικών Ετήσιων Εκδηλώσεων". H  διοργάνωση του 2013 συντονίζεται από την Διεθνή Ένωση Αθλητισμού και Πολιτισμού (ISCA) με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) και του Εurosport.
Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης έχει ως στόχο την αποτροπή  της  οικολογικής καταστροφής  στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη, την κοινή δράση  για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης , την προάσπιση της ειρήνης και την επίλυση των διαφορών σε προσωπικό , εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω των αρχών της μη βίας. Μεταξύ άλλων θεμάτων, προωθεί από το 1983  το ποδήλατο ως ένα βιώσιμο και υγιεινό τρόπο μεταφοράς και αναψυχής, και ασχολείται με την  ευαισθητοποίηση των πολιτικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών για τα οφέλη της ποδηλασίας σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος, για τη βιώσιμη οικονομία και για πράσινες θέσεις εργασίας. Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών.  Στηρίζει τοπικές και άλλες ομάδες ποδηλασίας και πρωτοβουλίες όπως το Ποδηλατικό Καρναβάλι και την Γυμνή Ποδηλατοδρομία.  Από το 2011 είναι υπεύθυνη για τΕθνικό Συντονιστικό Κέντρο  EuroVelo για την Ελλάδα και υλοποιεί δράσεις για το ποδήλατο στις μεταφορές και τον τουρισμό.

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Ο Ελληνικός ποδηλατικός τουρισμός στην διεθνή έκθεση ποδηλάτου Eurobike

MFE_logo_traveltalk_CMYK

Οι νεότερες τάσεις, καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ποδηλατικού τουρισμού θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε μια ποικιλία μορφών στο «TRAVEL TALK»  την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013, στο Friedrichshafen της Γερμανίας, στα πλαίσια της 22ης Eurobike, της κορυφαίας εμπορικής έκθεση στον κόσμο για τη βιομηχανία ποδηλάτων. Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει για τις εξελίξεις του ποδηλατικού τουρισμού στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις διαδρομές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών EuroVelo για το οποίο έχει αναλάβει την λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου.
press3
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πληροφορίες, όπως στοιχεία για την ταξιδιωτική συμπεριφορά και τις διακοπές των διαφόρων ομάδων-στόχων και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα ποδηλατικά ταξίδια, εργαλεία προσανατολισμού για την ποδηλατική διαδρομή του αύριο, στρατηγικές μάρκετινγκ, συνεργασίες μεταξύ τουριστικών γραφείων και του κλάδου παραγωγής ποδηλάτων κά. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρίσκεται ο ποδηλατικός τουρισμός με ηλεκτρικά υπό-βοηθούμενα ποδήλατα (e-bikes, pedelecs), o οποίoς παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην τουριστική αγορά. Επιπλέον, διεθνή παραδείγματα νέων τουριστικών προσφορών για εξωτικές περιοχές για ποδηλατικό τουρισμό.

Μετά το τέλος των ομιλιών στο TALK TRAVEL,  θα πραγματοποιηθούν αρκετές θεματικές περιηγήσεις στην έκθεση Eurobike προσφέροντας στους συμμετέχοντες από την τουριστική βιομηχανία την ευκαιρία να γνωρίσουν τις τάσεις στον χώρο του ποδηλάτου και τις τεχνολογικές καινοτομίες και να μιλήσουν απευθείας με τους εκπροσώπους και ειδικούς από τη βιομηχανία ποδηλάτων.
Το σύνολο του προγράμματος, πλήρεις πληροφορίες και ένα σύνδεσμο εγγραφής μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο www.eurobike-traveltalk.de.

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Συνάντηση Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων και Συντονιστών Eurovelo 2013

Η ετήσια συνάντηση των Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων και Συντονιστών (NECC / C)  του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών EuroVelo έγινε στην Βιέννη την Δευτέρα 10 Ιουνίου, μια ημέρα πριν την ξεκινήσει το Velo-city 2013.
Η ετήσια συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για την δικτύωση των NECC / C και για να μοιραστούν μεταξύ τους εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές. Επίσης ήταν πολύ σημαντική η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στο κεντρικό συντονισμό του δικτύου EuroVelo.
Το φετινό θέμα ήταν η δημιουργία ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατοδρόμων και τα μέτρα που απαιτούνται για να υλοποιηθούν όλες οι διαδρομές EuroVelo μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης το 2020.
Επίσης  παρουσιάστηκαν πολλές νέες προτάσεις για αλλαγές και συμπληρώσεις σε πολλές διαδρομές. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και οι προτάσεις της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης για μια νέα ποδηλατική διαδρομή στα χνάριατης ρωμαϊκής Via Egnatia και οι αλλαγές για την Μεσογειακή Διαδρομή EuroVelo 8 που να εκτείνεται από την Αθήνα, στην Πελοπόννησο, Κρήτη, Ρόδο μέχρι και την Κύπρο.

ΤΣΕΧΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(TV100-280613)

Ποδηλάτες στα χνάρια των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και της Εγνατίας Οδού

Δύο χιλιάδες χιλιόμετρα αποφάσισαν να διανύσουν πέντε Τσέχοι ποδηλάτες, ακολουθώντας τα χνάρια των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, με αφορμή την επέτειο των χιλίων εκατόν πενήντα χρόνων από την άφιξη των δύο ιεραποστόλων στη χώρα τους.

Ξεκίνησαν από την Κωνσταντινούπολη με σκοπό να φτάσουν στις 5 Ιουλίου, στη Μοραβία της Τσεχίας, όπου δίδαξαν οι ιεραπόστολοι. Ποδηλατώντας στα ανάμεσα στην ρωμαϊκή και σύγχρονη Εγνατία οδό έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη, την επόμενη μέρα έμειναν στην Καβάλα και την Πέμπτη 27 Ιουνίου επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη και διανυκτέρευσαν στα Γιαννιτσά, ενώ την Παρασκευή άφησαν τη χώρα μας και συνέχισαν το ταξίδι τους προς την Τσεχία.

Φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, τους υποδέχθηκαν, με ένα διπλό ποδήλατο, ο Φώτης Μπίμπασης, πρόεδρος του «Αναπηρία Σήμερα» και ο Γιώργος Φαρφαράς, υπεύθυνος για το εθνικό συντονιστικό κέντρο για το ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών Eurovelo για την Ελλάδα. 

Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης έχοντας την ευθύνη λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου του δικτύου Ευρωπαϊκών Ποδηλατικών Διαδρομών Eurovelo, έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια διαχειριστική αρχή (ECF, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών) για μια νέα ευρωπαϊκή ποδηλατική διαδρομή στα ίχνη της αρχαίας και της σύγχρονης Εγνατίας οδού, από το Δυρράχιο της Αλβανίας έως την Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία,  διασχιζοντας το Λυχνιδό, την Ηράκλεια, την Πέλλα, τη Θεσσαλονίκη, την Αμφίπολη, τους Φιλίππους, το Τόπειρο, την Μαξιμιανούπολη και την Τραϊανούπολη, έναν από τους δύο σημαντικότερους δρόμους που κατέληγαν στην πρωτεύουσα Ρώμη κατά την  Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Η αρχική αίτηση υποστηρίχτηκε από τον Οργανισμό Τουρισμό Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών στην περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - ΘράκηςΠαρουσίαση του έργου “Iron Curtain Trail” θα γίνει τη  την Τετάρτη 5 Ιουνίου στην Ορεστιάδα (Πολιτιστικό Πολύκεντρο Δήμου Ορεστιάδας, ώρα 18.15).
Στις συναντήσεις αυτές καλούνται να συμμετέχουν ενεργά οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές, οργανώσεις για το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποδηλασία, ορειβατικοί σύλλογοι, εκπρόσωποι Προστατευόμενων Περιοχών NATURA, επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών, ενώσεις ξενοδόχων και επαγγελματικά επιμελητήρια, εκπρόσωποι μουσείων και άλλων τοπικών σημείων ενδιαφέροντος για τους τουρίστες (σπήλαια, αγροτικοί συνεταιρισμοί, τοπικά προϊόντα κ.ά.) και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ώστε να συμβάλουν ο καθένας με τον τρόπο του στην δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού κατά μήκος των συνοριακών ορεινών όγκων της περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε Έβρου και με την υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας και του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Ορεστιάδας "Ρήσος".
Ο Ευρωπαϊκός Ποδηλατικός Τουρισμός ανέρχεται σε 2.8 δις. μετακινήσεις ετησίως εντός Ευρώπης, που καλύπτουν 25.6 εκατ. διανυκτερεύσεις και έχει υπολογιστεί ότι αποτελεί περίπου το 3% του συνόλου τουριστικών ταξιδιών των Ευρωπαίων με συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα 54 δις. Ευρώ. Με το έργο “Iron Curtain Trail” γίνεται ένα βήμα προώθησης της ποδηλασίας και των μέσων βιώσιμης μεταφοράς για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων ανάμεσα στους πολιτισμούς των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.


Ιστορικό
Τον Απρίλιο του 2009, φίλοι του ποδηλάτου από την Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία συνόδευσαν τον Πράσινο Ευρωβουλευτή M. Cramer, σε μια διαδρομή που μετέφερε το μήνυμα της ενωμένης Ευρώπης και του ήπιου και αειοφόρου τουρισμού στα Ελληνο-Βουλγαρικά και ΕλληνοΤουρκικά σύνορα στην περιοχή του Β. Εβρου. Η διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα "Iron Curtain Trailμετά από πρόταση του Μ.Cramer ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως «σύμβολο για μια κοινή και συνολική ευρωπαϊκή εμπειρία σε μια ενωμένη Ευρώπη που προσφέρει νέες προοπτικές και προκλήσεις για αειφόρο ευρωπαϊκό τουρισμό» ενώ στην ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισμό «προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει τη διασυνοριακή ποδηλατική διαδρομή μνήμης κατά μήκος του πρώην Σιδηρούντος Παραπετάσματος ως παράδειγμα "ευγενούς κινητικότητας" στον τουρισμό και ως σύμβολο της επανένωσης της Ευρώπης». Η διαδρομή αυτή της «πράσινης ζώνης», για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της αξία της ως ένα από τα σύμβολα της ενοποίησης μεταξύ Ανατολής και Δύσης είναι πλέον υπό την προστασία του Διεθνούς Πράσινου Σταυρού (GCI).

Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε τη δικτύωση των χωρών και περιοχών κατά μήκος της διαδρομής  «Iron Curtain Trail» προς την καθιέρωση μιας μελλοντικής διακρατικής ποδηλατικής διαδρομής. Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης πήρε μέρος στην πρόσκληση για την  ελληνική αίτηση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Δράση ENT/TOU/10/611:«Προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού» που αφορούσε την διαδρομή Eurovelo13-Iron Curtain Trail που υλοποίησε η ΜΚΟ Αντιγόνη και υποστήριξε η Γενική Γραμματεία Τουρισμού,  η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Πολυτεχνείου Αθηνών,  ο Ποδηλατικός και Αθλητικός Σύλλογος Ορεστιάδας «Ρήσος» και οι «Φίλοι του Ποδηλάτου».

Το 2010 η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης στα πλαίσια τους συνέδριου «Βαλκάνια – Προορισμός Πράσινου Τουρισμού» που συνδιοργάνωσαν ανάμεσα σε άλλους το Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού της Βουλγαρίας και ο Σύνδεσμος Εναλλακτικού Τουρισμού Βουλγαρίας (ΣΕΤΒ), πήρε μέρος σε συνάντηση στα γραφεία του Συνδέσμου μαζί τον ευρωβουλευτή M.Cramer (εμπνευστή της διαδρομής Iron Curtain Trail) και τα μέλη των οργανώσεων που υλοποιούν σχετικές δράσεις στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος στην περιοχή των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Συζητήθηκε η συνεργασία για τη διερεύνηση νέων ποδηλατικών διαδρομών του Eurovelo13 εκτός από την περιοχή του Έβρου, στις περιοχές των νομών Σερρών και Δράμας μέσα στο ελληνικό έδαφος. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχε ο Δήμος Θάσου.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/iron-curtain-trail/files/year-2-projects/long-term_strategy_networks_ict_en.pdfΣυζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις ανάλογου προγράμματος ποδηλατικού τουρισμού στα σύνορα Βουλγαρίας και ΠΓΔΜ για το οποίο ήταν υπεύθυνος ο Σύνδεσμος Δήμων της Νότιο Δυτικής Βουλγαρίας (Association of Southwestern Municipalities of Bulgaria, Blagoevgrad και συμμετείχε ο Δήμος Νευροκοπίου. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/iron-curtain-trail/files/year-2-projects/balkan_velo_trail_bvt13_en.pdf
Το 2011 Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης πήρε μέρος σε συνεργασία με την ΜΚΟ Αντιγόνη στην πρόσκληση για την ελληνική συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Δράση, στο διακρατικό πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE) «Βελτίωση της Προσβασιμότητας», «Βελτίωση του συντονισμού για την προώθηση, σχεδιασμό και λειτουργία πρωτευόντων και δευτερευόντων δικτύων μεταφορών»Το έργο υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Ποδηλατική Ομοσπονδία (ECF) ενώ από την μεριά της Ελλάδας συμμετέχει και η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης ως Παρατηρητής. Η εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του έργου Sustainable mobility along the newest EuroVelo route, the Iron Curtain Trail (ICT) έλαβε χώρα 5-7 Φεβρουαρίου 2013, στο Σομπάτελι της Ουγγαρίας. Το έργο Iron Curtain Trail (ICT) αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την υλοποίηση της πρώτης ευρωπαϊκής ποδηλατικής διαδρομής στην Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου ενώ γίνονται προσπάθειες για την ένταξη και περιοχών των Σερρών και της Δράμας στην διασυνοριακή αυτή ποδηλατική διαδρομή” όπως τόνισε ο υπεύθυνος του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου EuroVelo για την Ελλάδα Γιώργος Φαρφαράς.