ΣήμανσηΕισαγωγήΣηματοδότηση ποδηλατικών διαδρομών Eurovelo

Η αποτελεσματική προώθηση της χρήσης του ποδηλατικού τουρισμού στην Ευρώπη απαιτεί διαδρομές που θα είναι σηματοδοτημένες με ένα τρόπο που θα μπορούν να γίνουν κατανοητές από διεθνείς και εθνικούς χρήστες, προκειμένου να εξασφαλιστεί
η ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των ποδηλατών. Επομένως, είναι σημαντικό ότι η σηματοδότηση των ποδηλατικών διαδρομών είναι συνεπής και σαφώς αναγνωρίσιμη.
Η Οικονομική Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), σε συνεργασία με την ECF έχει δημιουργήσει ως εκ τούτου μια πρόταση για την σηματοδότηση των διαδρομών
Eurovelo, η οποία αποτελεί τη βάση του παρόντος εγχειριδίου (Μεταφόρτωση: www.unece.org (αναζήτηση Consolidated Resolution on Road Signs and Signals (R.E.2) 31 July 2009)


Πινακίδα πληροφόρησης διαδρομής

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαδρομές Eurovelo, γίνεται χρήση μιας εύκολα αναγνωρίσιμης πινακίδας πληροφόρησης της διαδρομής Eurovelo η οποία προστίθεται στο υπάρχον σύστημα σήμανσης,. Αυτή η πινακίδα πληροφόρησης είναι ένα στοιχείο σήμανσης που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για να σηματοδοτήσουν ποδηλατικές διαδρομές. Αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά:

1 Υπόβαθρο (χρώμα, του Συμβουλίου της Ευρώπης μπλε): εμφανίζει μια ευρωπαϊκή διάσταση
2 Αριθμός διαδρομών (χρώμα, λευκό): απαραίτητη για την γρήγορη ταυτοποίηση διαδρομή
3 Αστέρια του Συμβουλίου της Ευρώπης (χρώμα, κίτρινο): εμφανίζει μια ευρωπαϊκή διάσταση (προαιρετικό)
4 Όνομα διαδρομής
Eurovelo, π.χ. Mediterranean Route (προαιρετικά, το όνομα μπορεί να είναι στην τοπική γλώσσα, Μεσογειακή Οδός)
5 Διατύπωση:
Eurovelo (προαιρετικό, επιβεβαίωση της κατάστασης διαδρομής EuroVelo)Εκδόσεις

1η  προτεραιότητα: Πλήρη έκδοση
 

2η προτεραιότητα: Χωρίς το όνομα του δικτύου3η προτεραιότητα: Χωρίς το όνομα της διαδρομής ή του δικτύουΈκδοση πλαισίου για συνδυασμένη χρήση


 ΓΑΛΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣηματοδότηση

 
Η πινακίδα πληροφόρησης της διαδρομής Eurovelo θα πρέπει να ενσωματωθεί στα σήματα των οδών κατά τον ίδιο τρόπο όπως άλλες θεματικές πληροφορίες διαδρομής και σύμφωνα με τα εθνικά ή περιφερειακά πρότυπα. Συνήθως δεν χρειάζεται να αλλάξει ο ειδικός σχεδιασμός για την σήμανση της ποδηλατικής διαδρομής της χώρας (χρώμα, σχήμα, κλπ.) κατά την ενσωμάτωση της πινακίδας.

Είναι δυνατόν να συνδυαστούν οι πληροφορίες Eurovelo με άλλες πληροφορίες για την διαδρομή χρησιμοποιώντας την εκδοχή του πλαισίου. Αυτή η εκδοχή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινή λύση στις υπάρχουσες πινακίδες της διαδρομής όταν δεν υπάρχει χώρος για μια επιπλέον πινακίδα.

Οι χώρες που δεν έχουν προβλέψει στο υπάρχον εθνικό τους σύστημα σήμανσης για την κυκλοφορία των ποδηλάτων, για την προσθήκη των πληροφοριακών πινακίδων για τις διαδρομές, θα πρέπει να ενσωματώνουν τα σχεδιαστικά στοιχεία που απεικονίζονται πιο πάνω στο υπάρχον σύστημα τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου