Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Στείλτε ένα μήνυμα υποστήριξης για το Εurovelo

Σε λίγες ημέρες, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρόκειται να ψηφίσει ρυμθμίσεις για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Αντιγράψτε το πιο κάτω κείμενο και στείλτε το στους Ελληνες Ευρωβουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή:  

georgios.koumoutsakos@europarl.europa.eu,  georgios.toussas@europarl.europa.eu,  spyros.danellis@europarl.europa.eu

Αγαπητοί Ευρωβουλευτές.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ EUROVELO (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (TEN-T)

Οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν υψηλά επίπεδα κινητικότητας και οδικής ασφάλειας. Θέλουν να ταξιδεύουν ανεμπόδιστα, με χρήση απρόσκοπτων  δικτύων μεταφοράς και οι ευρωπαϊκές συνθήκες εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε ολόκληρη την ήπειρο1. Το EuroVelo, το ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατοδρόμων, έχει ως στόχο να καλύψει αυτή την ανάγκη με τη σύνδεση των υπαρχόντων περιφερειακών και εθνικών ποδηλατικών διαδρομών και τη συμπλήρωση των ελλειπόντων τμημάτων.

Οι διαδρομές EuroVelo παρέχουν βασικές συνδέσεις μεταξύ και εντός των αστικών περιοχών, ενώ αποδεικνύονται ζωτικής σημασίας συγκοινωνιακές συνδέσεις σε αγροτικές περιοχές. Με την ανάπτυξη τους, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την τοπική κινητικότητα με την παροχή υψηλής ποιότητας υποδομών, να δώσουμε επιπλέον κίνητρο για τους χρήστες και τεχνική υποστήριξη για τους υπεύθυνους ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση του EuroVelo θα βελτιώσει σημαντικά την κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών, με ένα βιώσιμο, ενεργειακά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο2. Το EuroVelo υποστηρίζει επίσης τον αειφόρο τουρισμό, καθώς το συνολικό εκτιμώμενο οικονομικό αντίκτυπο του δικτύου EuroVelo όταν ολοκληρωθεί εκτιμάται ότι θα είναι ¤ 7 δισ. ευρώ από άμεσα έσοδα ετησίως3.

Όπως ίσως να γνωρίζετε, υπάρχουν 3 EuroVelo δρομολόγια στην Ελλάδα που είναι:
-EV 8 η Μεσογειακή Οδός, που ξεκινά από το Καντίζ της Ανδαλουσίας στην Ισπανία και εισέρχεται στην Ελλάδα μέσω των συνόρων με την Αλβανία στην Σαγιάδα, και στην συνέχεια από την Ηγουμενίτσα, Πάτρα καταλήγει στην Αθήνα και στην συνέχεια στην Κύπρο (ήδη έχει ετοιμαστεί πρόταση επέκτασης της διαδρομής από την Αθήνα στην Κρήτη και την Ρόδο)
-EV 11 η Οδός Ανατολικής Ευρώπης που ξεκινά από το Βόρειο Ακρωτήριο της Νορβηγίας και εισέρχεται στην Ελλάδα μέσω των συνόρων με την ΠΓΔΜ στους Ευζώνους και μέσω Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Λάρισας καταλήγει στην Αθήνα
 -EV 13 η Οδός Σιδηρού Παραπετάσματος, που ξεκινά από τον Αρκτικό Ωκεανό στα σύνορα Νορβηγίας και Ρωσίας και καταλήγει στην Μαύρη Θάλασσα διασχίζοντας την Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου στην αρχική της σχεδίαση καθώς ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η τελική διαδρομή.

Επίσης στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Eurovelo για την Ελλάδα, έχει ετοιμαστεί πρόταση επέκτασης της διαδρομής EV 5 η Οδός Via Romea Francigena που ξεκινά από το Λονδίνο, περνάει από την Ρώμη και καταλήγει στο Πρίντεζι, για να συνεχίσει ακολουθώντας την αρχαία ρωμαϊκή οδό Via Egnatia από Δυρράχιο Αλβανίας μέσω Φλώρινας, Θεσσαλονίκης και να καταλήξει στην Κωνσταντινούπολη.

Εάν το ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατοδρόμων δεν περιλαμβάνεται στο ΔΕΔ-Μ, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να πραγματοποιηθούν αυτές τις διαδρομές, καθώς το κόστος ανάπτυξής τους δεν θα είναι επιλέξιμο από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο, το Connecting Europe Facility (CEF).

Στο τέλος του περασμένου έτους  η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ της πρότασης: "EuroVelo, το Ευρωπαϊκό δίκτυο μεγάλων αποστάσεων ποδηλατικών διαδρομών, ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» στην επίσημη απάντησή τους προς την Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές.
Θα θέλαμε να δούμε αυτό αντανακλάται στη ρύθμιση για το Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών: κατευθυντήριες γραμμές (2011/0294 (COD)). Θα θέλαμε για αυτούς τους λόγους να σας ζητήσουμε να υποστηρίξετε τις Τροπολογίες 459, 772 και 984, κατά την ψηφοφορία της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στις 27 Νοεμβρίου (οι Τροπολογίες επισυνάπτονται για ενημέρωσή σας). Χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων για να ολοκληρωθεί το δίκτυο EuroVelo μέχρι το 2020.

Αν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα σχετικά με EuroVelo παρακαλούμε δείτε την ιστοσελίδα www.EuroVelo.org ή την ιστοσελίδα
Eurovelogreece.blogspot.gr του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Eurovelo για την Ελλάδα, ή επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών στις +32 2 8809 274 ή EuroVelo@ecf.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς


1Για παράδειγμα, η Συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρει ρητά το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και όχι μόνο σε σχέση με μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς, όπως έχει αναφερθεί.
2Η Λευκή Βίβλος Χάρτης Πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών - Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM/2011/0144) δεσμεύεται σε μια περικοπή κατά 20% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές έως το 2030 (σε σύγκριση με το 2008) και 70% μέιωση μέχρι το 2050. Η εφαρμογή μέτρων για την αύξηση του μεριδίου της ποδηλασίας θα κάνει μεγάλα βήματα προς την επίτευξη των στόχων αυτών.
3Ινστιτούτο Μεταφορών και Τουρισμού, Πανεπιστήμιο του Central Lancashire και Κέντρο για Βιώσιμες Μεταφορές και Τουρισμό, Πανεπιστήμιο Breda, Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ποδηλατοδρόμων EuroVelo: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Αειφόρο Τουρισμό που ζητήθηκε από την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μεταφορών και Τουρισμού (2012)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου