Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών αγνοεί 100 εκατομμύρια πολίτες.Αντιγράψτε και στείλτε την επιστολή αυτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

georgios.koumoutsakos@europarl.europa.eu
 
Αγαπητέ κ. Κουμουτσάκο,
μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Υπάρχουν 35 εκατομμύρια πολίτες που χρησιμοποιούν το ποδήλατο κάθε μέρα. Υπάρχουν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που ποδηλατούν τακτικά. Ωστόσο, το ποδήλατο κινδυνεύει να μείνει έξω από την σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική  για τις μεταφορές και την χρηματοδότησης της.
 
Τον Δεκέμβριο του 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ότι αναγνώρισε τις δυνατότητες για σημαντική αύξηση στην ποδηλασία και ότι ήταν προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις συνιστώντας ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ποδηλατοδρόμων Eurovelo και συναφείς διευκολύνσεις για την ποδηλασία  θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο στρατηγικό δίκτυο μεταφορών, στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T).
 
Μόλις ένα χρόνο αργότερα, έχουμε την αίσθηση ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αγνοούν, ξεχνώντας και παραλείποντας τα εκατομμύρια των ευρωπαίων πολιτών που ποδηλατούν στην Ευρώπη. Ως δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ακούει τους πολίτες της.
 
Σας καλούμε, ως εκπρόσωπός μας στην Επιτροπή Μεταφορών να σεβαστείτε 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και τις δράσεις του Ευρωκοινοβουλίου με την αποκατάσταση της ποδηλασίας στην κατάλληλη θέση της στα ΔΕΔ-Μ.
 
Αν δεν το κάνετε, προσβάλλεται τις ανάγκες 100 εκατομμυρίων πολιτών και το τεράστιο δυναμικό για την οικονομική ανάπτυξη, μείωση των εκπομπών άνθρακα και μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που η επένδυση στην ποδηλασία μπορεί να φέρει.
 
Στην ψηφοφορία για την 18 Δεκεμβρίου, παρακαλούμε να ψηφίσετε τις τροπολογίες με το ακόλουθο περιεχόμενο:
 
• Ενσωμάτωση του Eurovelo, τοu Ευρωπαϊκoύ Δικτύου Ποδηλατοδρόμων, στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
• Βελτίωση, ανάπτυξη των οδικών υποδομών / συνθηκών στις ποδηλατικές διαδρομές που κινούνται κατά μήκος των ΔΕΔ-Μ Διαδρόμων
• Εφαρμογή ασφαλών (ξεχωριστών) διασταυρώσεων όταν οι διάδρομοι των υποδομών του ΔΕΔ-Μ διασχίζουν τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ποδηλατικές διαδρομές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου