Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών Eurovelo στην Ελλάδα

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Eurovelo συντονίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διασφάλιση της ποιότητας EuroVelo σε εθνικό επίπεδο και είναι υπεύθυνο για θέματα όπως  ο συντονισμός των διαδρομών (σύμφωνα  με τη εγχειρίδιο ανάπτυξης διαδρομών Eurovelo), η αξιολόγηση των κρίσιμων τμημάτων, ο σχεδιασμός, η άσκηση πίεσης για τις απαραίτητες βελτιώσεις και η παρακολούθηση της κατάστασης των διαδρομών, ο συντονισμός των εθνικών προτύπων  (ή άσκηση πιέσεων για εθνικά πρότυπα, εάν είναι απαραίτητο) προκειμένου να ενσωματωθούν  στους πίνακες πληροφοριών για τις διαδρομές Eurovelo (σύμφωνα με το εγχειρίδιο σήμανσης Eurovelo).

Στον τομέα της επικοινωνίας, το Εθνικό Κέντρο αναλαμβάνει την πληροφόρηση σχετικά με το δίκτυο Eurovelo σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο των εθνικών και περιφερειακών δικτυακών τόπων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες (δημόσιες μεταφορές, διαμονή, ενοικίαση ποδηλάτων και προσφορές κράτησης) και την ενσωμάτωση των διαδρομών Eurovelo σε εθνικό επίπεδο σε υπάρχοντα και σε νέα έντυπα προϊόντα όπως χάρτες και οδηγοί διαδρομών.

Την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρο για την Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών - Eurovelo της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) ανέλαβε η  Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης  http://www.eurovelo.org/euroveloorganisation/coordination-centres/centres/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου