Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει για να συμπεριλάβει το δίκτυο EuroVelo στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΔΕΔ-Μ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει για να συμπεριλάβει το δίκτυο EuroVelo στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΔΕΔ-Μ

Η χρονιά έληξε με ένα σημαντικό γεγονός για το σχέδιο EuroVelo, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 15 Δεκεμβρίου ότι: "το δίκτυο EuroVelo, το Ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών μεγάλων αποστάσεων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΔΕΔ-Μ». Το ΔΕΔ-Μ είναι ένας τομέας πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο της ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE)  σχεδιασμένος για να επικεντρώσει πόρους για τη στήριξη της ανάπτυξης των διευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό ήταν μια μη νομοθετική απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές. Η απάντηση θα πρέπει τώρα να εξεταστεί από την Επιτροπή και είναι πολύ επίκαιρη καθώς το Κοινοβούλιο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ αυτό το έτος.
Μετά την ψηφοφορία ο Γενικός Γραμματέας της ECF Bernhard Ensink, δήλωσε «Το 1995 είχαμε ένα όραμα για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατικών διαδρομών, που θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Με τη προτροπή του κοινοβουλίου να ενσωματωθεί το Eurovelo στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΔΕΔ-Μ, αυτό το όραμα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για να γίνει πραγματικότητα "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου