Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Ξεκλειδώνοντας 2, 5 δις Ευρώ για το Eurovelo


Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών EuroVelo θα χρειαστεί 2,5 δισ. ευρώ, αν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Ο Ed Λάνκαστερ μας μιλάει για τις τελευταίες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) για την χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού δικτύου.

«Έχουμε θέσει ένα αρκετά φιλόδοξο έργο: θέλουμε να δούμε το δίκτυο EuroVelo περισσότερο ή λιγότερο πλήρης μέχρι το 2020. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 70.000 χιλιόμετρα. Αναπόφευκτα, μια από τις πρώτες ερωτήσεις που έρχεται στο μυαλό είναι πόσο θα κοστίσει όλο αυτό το έργο; Εκτιμούμε περίπου στα 1,5 - 2,5 δισ. ευρώ. Αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ, αλλά είναι σημαντικό να τεθεί αυτό το πλαίσιο. Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ολοκλήρωση του δικτύου EuroVelo θα δημιουργήσει περίπου 5 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι το δίκτυο θα έχει επιστρέψει ήδη δύο φορές το κόστος εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση του.

Αναζητώντας  χρηματοδότηση από το ΤΕΝ-Τ (ΔΕΔ-Μ)

Για εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη συζήτηση της ΕΕ, το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών  (ΔΕΔ-Μ) είναι ένας τομέας πολιτικής της ΕΕ που υποστηρίζει τις διευρωπαϊκές εξελίξεις των υποδομών μεταφορών που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας. Η συμμετοχή του  Eurovelo σε αυτό το δίκτυο είναι απαραίτητη καθώς κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι είναι επιλέξιμη δράση για τη σχετική χρηματοδότηση. Η ECF επομένως προωθεί δυναμικά αυτή τη στιγμή την προσπάθεια και να εξασφαλίσει ότι συμπεριλαμβάνεται μέσα στην επόμενη περίοδο χρηματοδότησης (2014-2020).

Ευτυχώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισήμως υποστηρίζει, να συμπεριλαμβάνεται το EuroVelo στο ΔΕΔ-Μ τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Και δεν είναι οι μόνοι, καθώς πολλά κράτη μέλη έχουν εκφράσει επίσης την υποστήριξή τους. Συνδυάζοντας  τη δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή υπεράσπιση για το ποδήλατο, είμαστε αισιόδοξοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμπεριλάβει, στο πλαίσιο των κανονισμών για το ΔΕΔ-Μ για την επόμενη περίοδο.

Ελπιδοφόρα σημεία
 Τα πράγματα σήμερα δείχνουν πολύ ελπιδοφόρα. Την Τρίτη 8 Μαΐου 2012 κατά τη διάρκεια ακρόασης που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλοί βουλευτές έθεσαν το θέμα της συμμετοχής του  EuroVelo στο ΔΕΔ-Μ. Η Herald Ruijters, διευθύντρια  του τμήματος στο πλαίσιο της Επιτροπής αρμόδια για τις μεταφορές (DG MOVE), επιβεβαίωσε ότι «το ποδήλατο θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ΔΕΔ-Μ, θα πρέπει να συζητήσουμε για το πώς."

Περισσότερες Πληροφορίες
Παρακάτω θα βρείτε αντίγραφα του ενημερωτικού σημειώματος που έχουμε ετοιμάσει για τους βουλευτές και επίσης τις προτεινόμενες τροπολογίες μας επί του σχεδίου των ΔΕΔ-ΜΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου