Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Η Τουρκική κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την εισαγωγή προτύπων για υποδομές ποδηλασίας.


O Εθνικός Συντονιστής EuroVelo για την Τουρκία, EnverCevko, πήρε μέρος σε συνάντηση σχετικά με τις υποδομές ποδηλασίας που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Τουρκίας.
Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, ξεκίνησε με το Υπουργείο να δίνει μια παρουσίαση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των ποδηλατοδρόμων στην Τουρκία και λεπτομέρειες για τη σχετική νομοθεσία. Εκπρόσωποι διαφόρων οργανώσεων για το ποδήλατο, συμπεριλαμβανομένης της EnverCevko, του Συλλόγου Κωνσταντινούπολης και του Συλλόγου Άγκυρας, κλήθηκαν να ενημερώσουν τους υπαλλήλους του Υπουργείου σχετικά με τις τεχνικές και πρακτικές πτυχές του σχεδιασμού των υποδομών ποδηλάτου και την κατασκευή (με βάση εν μέρει στην εμπειρία στο εξωτερικό), καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή  οι χρήστες ποδηλάτου.

Κλείνοντας τη συνάντηση, το Υπουργείο ζήτησε από τους συμμετέχοντες να υποβάλουν τις απόψεις / ιδέες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα.

• υφιστάμενα πρότυπα ποδηλατοδρόμων

• υφιστάμενοι κανονισμοί για τους ποδηλατοδρόμους

• ασφάλεια ποδηλατοδρόμων

• αποτελεσματική χρήση των ποδηλατοδρόμων και την ενσωμάτωση τους με άλλα μέσα μεταφοράς,

• εκπαίδευση, (π.χ. περιβάλλον, υγεία, κλπ.)

• Άλλες  ανάγκες:  κρατική στήριξη, ευαισθητοποίηση του κοινού κ.λπ.

Το Υπουργείο θα αξιολογήσει όλες τις προτάσεις και θα προωθήσει την εφαρμογή τους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου